100.000+

Hàng trăm nghìn Theme được tạo sẵn từ kho ứng dụng,
được cả thế giới sử dụng, lý do gì bạn không chọn…?

Landing Page
3.000.000 /website
Free Hosting
Tài khoản admin
Google Analytic
Facebook Pixel
Doanh nghiệp
20.000.000 /website
Free Hosting
Tài khoản admin
Google Analytic
Facebook Pixel
Shopping
30.000.000 /website
Free Hosting
Tài khoản admin
Google Analytic
Facebook Pixel
Build Idea
Liên hệ /website
Free Hosting
Tài khoản admin
Google Analytic
Facebook Pixel

20 kiểu Header tùy chỉnh
Upload logos, set colors, fonts, sizes, và hơn thế nữa…

Tùy chỉnh bố cục theo ý của bạn…

Xây dựng các trang web tuyệt vời bằng Shortcodes
Chuyển đổi giữa phong cách cổ điểnhiện đại

Kho Giao Diện

Hơn 100.000+ giao diện có sẵn và được các chuyên gia trên Thế Giới thiết kế sẵn...

Bảng giá

Hosting
SSL
Tối ưu SEO
Email New letter
Google Analytic
Facebook Pixel
Facebook chat
Nhân viên
Sản phẩm
Khách hàng
Đơn hàng
Giao hàng
Khuyến mãi
Tồn kho
Phân quyền theo tính năng
Phân quyền trên phạm vi
Báo cáo kinh doanh
Open API
Kho Ứng dụng
Tích hợp cổng thanh toán
Landing Page
3.000.000
/website
Hosting
Free 1 năm
SSL
Free
Tối ưu SEO
Email New letter
Google Analytic
Facebook Pixel
Facebook chat
Nhân viên
KGH
Sản phẩm
Khách hàng
Đơn hàng
Giao hàng
Khuyến mãi
Tồn kho
Phân quyền theo tính năng
Phân quyền trên phạm vi
Báo cáo kinh doanh
Open API
Kho Ứng dụng
Tích hợp cổng thanh toán
Doanh nghiệp
20.000.000
/website
Hosting
Free 1 năm
SSL
Free
Tối ưu SEO
Email New letter
Google Analytic
Facebook Pixel
Facebook chat
Nhân viên
KGH
Sản phẩm
Khách hàng
Đơn hàng
Giao hàng
Khuyến mãi
Tồn kho
Phân quyền theo tính năng
Phân quyền trên phạm vi
Báo cáo kinh doanh
Open API
Kho Ứng dụng
Tích hợp cổng thanh toán
Shopping
30.000.000
/website
Hosting
Free 1 năm
SSL
Free
Tối ưu SEO
Email New letter
Google Analytic
Facebook Pixel
Facebook chat
Nhân viên
KGH
Sản phẩm
Khách hàng
Đơn hàng
Giao hàng
Khuyến mãi
Tồn kho
Phân quyền theo tính năng
Phân quyền trên phạm vi
Báo cáo kinh doanh
Open API
Kho Ứng dụng
Tích hợp cổng thanh toán
Cao cấp
Liên hệ
/website
Hosting
Free 1 năm
SSL
Free
Tối ưu SEO
Email New letter
Google Analytic
Facebook Pixel
Facebook chat
Nhân viên
KGH
Sản phẩm
Khách hàng
Đơn hàng
Giao hàng
Khuyến mãi
Tồn kho
Phân quyền theo tính năng
Phân quyền trên phạm vi
Báo cáo kinh doanh
Open API
Kho Ứng dụng
Tích hợp cổng thanh toán

Doanh nghiệp hiện đại & tiên phong

Như hàng trăm doanh nghiệp khác đang sử dụng nền tảng iBiG và các ứng dụng được tích hợp.