Nền tảng thống nhất
quản trị & điều hành doanh nghiệp

Một số ứng dụng tiêu biểu

i-CRM

Quản lý quan hệ khách hàng.

i-KANBAN

Quản lý tiến độ.

i-Talent

Quản lý nguồn nhân lực.

i-HRM

Quản lý nhân sự.

i-SOCIAL

Mạng truyền thông nội bộ.

i-KPI

Quản trị mục tiêu.

i-FRM

Quản lý tài chính.

i-STOCK

Quản lý kho.

i-WIKI

Wikipedia tri thức nội bộ.

i-ERP

Quản lý kế toán.

i-Knowledge

Quản trị tri thức nội bộ.

i-POS

Quản lý bán hàng.

i-Drive

Quản lý tài liệu nội bộ.

Định vị website của bạn bằng cách SEO Brand
Chúng tôi là một đội ngũ chuyên gia tư vấn, chúng tôi làm việc trên kinh nghiệm và kết nối với tài năng.

SEO Web / Content

Phân tích và định vị website,

nội dung tìm kiếm luôn là gợi ý cao nhất.

SEO Local / IMG

Gợi ý địa điểm và xuất hiện địa điểm trên bản đồ

Cũng như gợi ý Hình ảnh tương tự là điều khách hàng quan tâm.

Bulk SEO

Nếu bạn đã chán ngán việc nuôi nhân sự và hiệu quả không cao, thì Bulk SEO là liều thuốc cực mạnh để thúc đẩy hiệu quả

03

Khách hàng trung tâm…

Đang cập nhật

UY TÍN

Chúng tôi không có quá nhiều thời gian cho việc giải thích.

CHẤT LƯỢNG

Vì chúng tôi đã lấy thời gian đó thay thế cho công việc.

0
+
Khách hàng
0
+
Dự án
  • Ngân hàng
  • Xây dựng & Thi Công
  • Bất động sản
  • Xuất nhập khẩu - Hàng hải
  • Thiết kế - In ấn
  • Cửa hàng - Dịch vụ
  • Nhà báo - Tờ báo

i-HRM

Quản trị nhân sự

i-HRM

Quản trị nhân sự

Doanh nghiệp hiện đại & tiên phong

Như hàng trăm doanh nghiệp khác đang sử dụng nền tảng iBiG và các ứng dụng được tích hợp.